atlas-roslin.pl

Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myrin

moczara włoskowata żaglik włoskowaty

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.116 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.