atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dioscorea balcanica Košanin [🔉 di·os·ko·re·a *]

pochrzyn bałkański