atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Equisetum ×moorei Newman [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp Moora
Equisetum  hyemale L. var. schleicheri Milde · Equisetum ramossisimum × hyemale
Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp gałęzisty (Equisetum ramosissimum)skrzyp pstry (Equisetum variegatum)
wystepowanie
Equisetum hyemale · skrzyp zimowy
Equisetum hiemale
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Equisetum ramosissimum · skrzyp gałęzisty
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Equisetum ×moorei (skrzyp Moora)
12.05.2013, ok. Bolesławia; copyright © by Jerzy Kruk XL
Equisetum ×moorei (skrzyp Moora)
XL
Equisetum ×moorei (skrzyp Moora)
Equisetum ×moorei (skrzyp Moora)
XL