Erysimum cheiranthoides siewka

rozwój pszonaka drobnokwiatowego
na stronie — opis · znaleziska
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
liścienie z włoskami gwiazdkowatymi i zawiązki pierwszej pary liści
Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego)
liścienie, dwa pierwsze liście i zawiązek trzeciego liścia
Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego)
młoda roślina z 6. liśćmi
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
młoda roślina z 7. liśćmi
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
włoski gwiazdkowate na pierwszym liściu
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
włoski dwuramienne na łodydze i ogonku liściowym
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
młoda roślina

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100000.swM_7.10 - Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego); Wrocław
100000-swM_7
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie na próbce gleby z ugoru/ #1