Erysimum cheiranthoides siewka

rozwój pszonaka drobnokwiatowego
na stronie — opis · znaleziska
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)

liścienie z włoskami gwiazdkowatymi i zawiązki pierwszej pary liści

Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego)

liścienie, dwa pierwsze liście i zawiązek trzeciego liścia

Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego)

młoda roślina z 6. liśćmi

Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)

młoda roślina z 7. liśćmi

Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)

włoski gwiazdkowate na pierwszym liściu

Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)

włoski dwuramienne na łodydze i ogonku liściowym

Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)

młoda roślina

znalezisko 20100000.swM_7.10 - Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego); Wrocław

1f · 20100000.swM_7.10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie na próbce gleby z ugoru/