takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Euphrasia exaristata Smejkal

Euphrasia exaristata
2013, poniżej Czarnego Stawu nad Morskim Okiem, ca. 1550 m npm (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Euphrasia exaristata
XL
Euphrasia exaristata
Euphrasia exaristata
Euphrasia exaristata
Euphrasia exaristata
Euphrasia exaristata

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Takson podany w Czerwonej Księdze Karpat Polskich jako nowy gatunek dla flory Polski. Odrębność taksonomiczna tego taksonu jest jednak wątpliwa. Prawdopodobnie są to tylko formy świetlika tatrzańskiego (Euphrasia tatrae) o tępych przysadkach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście