takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. ssp. curta (Fries) Asch. et Graebn.

Euphrasia curta (Fr.) Wettst.
na stronie — występowanie · znaleziska