takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Geranium sessiliflorum Cav.

bodziszek bezszypułkowy
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska