takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Hyacinthus litwinovii Czerniak.

Hyacinthus litwinovii
04.2012, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120400.6.pk - Hyacinthus litwinovii; Szczeglacin
120400-6
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1