atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Inula germanica L.

oman niemiecki
Inula Inula Inula InulaInulaoman wąskolistny (Inula ensifolia)oman szorstki (Inula hirta)
Inula germanica (oman niemiecki)
13.09.1987 copyright © by Jerzy Kruk XL
Inula germanica (oman niemiecki)
XL
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
XL
Inula germanica (oman niemiecki)
XL
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Inula (oman)kl 5733

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.