takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Inula germanica L.

oman niemiecki
na stronie — występowanie
Inula germanica (oman niemiecki)

13.09.1987 copyright © by Jerzy Kruk XL

Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)
Inula germanica (oman niemiecki)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.