takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris setosa Pall ex Link ssp. arctica

kosaciec
na stronie — wymagania i uprawa