takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris xiphium L.

irys hiszpański kosaciec hiszpański, miecznik hiszpański
Iris hispanica hort. · Xiphium vulgare (Miller) Rodion
na stronie — wymagania i uprawa