atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.

iksiolirion tatarski
Ixiolirion montanum (Labill.) Herb. · Ixiolirion pallasii Fisch. et Mey.