atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Leontopodium palibinianum Beauverd [🔉 le·on·to·po·di·um *]

szarotka Palibina