takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Lilium jankae A. Kern.

Lilium jankae
05.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110500.14.pk - Lilium jankae; Szczeglacin
110500-14
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1