efemerofit [24]

Linaria dalmatica (L.) Mill

lnica dalmacka
Linaria genistifolia (L.) Mill. ssp. dalmatica (L.) Maire et Petitmengin
Linaria dalmatica (lnica dalmacka)
06.2006, Szczeglacin (hort.), gm. Korczew, woj. mazowieckie (okazy z Sivino, Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski