takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Linum narbonense L.

len narboński
Linum narbonense (len narboński)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Linum narbonense (len narboński)
Linum narbonense (len narboński)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.42.js - Linum narbonense (len narboński); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-42
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #4