efemerofit [24][234]

Medicago intertexta Mill.

na stronie — występowanie