Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv.

merzyk obrzeżony
na stronie — znaleziska