takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Myosotis decumbens Host ssp. kerneri (Dalla Torre et Sarnth.) Grau

niezapominajka rozłogowa