atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Myriophyllum alterniflorum DC. [🔉 mi·ri·o·fil·lum *]

wywłócznik skrętoległy
Myriophyllum alternifolium DC
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
21.07.2015, jez. Zakrzewie (lobeliowe); copyright © by Jerzy Kruk XL
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
XL
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
XL
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
XL
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:Myriophyllum (wywłócznik)kl 6821

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.