atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera villosa Thunb.

wiesiołek owłosiony
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek nagi (Oenothera nuda)wiesiołek czerwonokielichowy (Oenothera glazioviana)
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
copyright © by Jerzy Kruk XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL
Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
XL

występowanie

Roślina dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: prawdopodobnie w XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19870818.KTU131232.jkr - Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
870818-KTU131232
leg. K. Rostański #2
znalezisko 20060717.KTU131043.jkr - Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
060717-KTU131043
leg. R. Jean, det. K. Rostański #3
znalezisko 00010000.KTU130037.jkr - Oenothera villosa (wiesiołek owłosiony)
KTU130037
leg. K. Rostański #3