takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera villosa Thunb.

wiesiołek owłosiony
na stronie — występowanie · znaleziska