wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsty, głównie na północy Polski; skraje lasów, zarośli, zręby, wilgotne łąki, brzegi wód; czasem uprawiany dla ozdoby i dziczejący

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · wysokość 25-70 cm · kwitnienie: 6-8

Polemonium reptans · wielosił rozesłany

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 4-5

Polemonium ×richardsonii · wielosił Richardsona

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · wysokość 30-40 cm · kwitnienie: 5-8

Polemonium pauciflorum · wielosił skąpokwiatowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Polemonium kiushianum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]