Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka

rozwój rdestu gruczołowatego
na stronie — opis · znaleziska
Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka (rozwój rdestu gruczołowatego)

liścienie i epikotyl z gruczołkami

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka (rozwój rdestu gruczołowatego)

siewka

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka (rozwój rdestu gruczołowatego)

ogruczolone liścienie 3D||

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka; liście owłosione

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka; owłosiona górna powierzchnia drugiego liścia

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka (rozwój rdestu gruczołowatego)

owłosiony spodem pierwszy liść siewki

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka; owłosiony spodem młody liść

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka; owłosiony spodem młody liść

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka; owłosiona górna powierzchnia młodego liścia

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

siewka

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)

pokrój

znalezisko 20100000.swW_5.10 - Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka (rozwój rdestu gruczołowatego)

10f · 20100000.swW_5.10
leg. Marek Snowarski