antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Portulaca oleracea L. ssp. oleracea

portulaka pospolita typowa
Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)

cechy charakterystyczne

Roślina niska, pokładająca się, wąskolistna.

space

Poza tym opis znajduje się na stronie gatunku — portulaka pospolita (Portulaca oleracea).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina dziko rosnąca na terenach ruderalnych, synantropijnych, w miejscach suchych i nasłonecznionych, np. w szczelinach bruku lub płyt chodnikowych.