takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla dissecta (Wallr.) Zimmeter

pięciornik wciętolistkowy
Potentilla argentea L. var. dissecta Wallr. · Potentilla neglecta Baumg. ssp. dissecta Wallr.
na stronie — znaleziska
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
31.05.2011, okol. Wrocławia; copyright © by Jerzy Kruk
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)
Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110531.1.jkr - Potentilla dissecta (pięciornik wciętolistkowy); okol. Wrocławia
jkr.110531-1
leg. Jerzy Kruk
/okol. Wrocławia/ #12