antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Salix cordata Michx.

wierzba gęstolistna
Salix adenophylla Hooker