takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saponaria ×oliviana Wocke

mydlnica oliwska
Saponaria oliviana orth. var. · Saponiaria caespitosa × pumila
na stronie — wymagania i uprawa