takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Senecio ucrainicus Hodalova

starzec ukraiński
Senecio nemorensis L. ssp. nemorensis sensu auct. polon. p.p. (3)

uwagi

Jeden z drobnych gatunków wchodzących w obręb kompleksu starzec gajowy (agg.) (Senecio nemorensis agg.).

Łodyga naga. Okrywa 4-6(7) mm długości. Dodatkowe listki okrywy równowąskie, proste; sięgają do 1/3-1/2 okrywy. Kwitnie w końcu czerwca i w lipcu.