takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Silene frivaldszkyana Hampe

Silene frivaldszkyana
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Silene frivaldszkyana

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.80.js - Silene frivaldszkyana
110522-80
leg. Jacek Soboń #3