takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Silene alpestris Jacq.

lepnica alpejska
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Silene alpestris (lepnica alpejska)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Silene alpestris (lepnica alpejska)
Silene alpestris (lepnica alpejska)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 10-20 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: woda · gleba przeciętnie wilgotna · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.79.js - Silene alpestris (lepnica alpejska)
js.110522-79
leg. Jacek Soboń #4