atlas-roslin.pl

Solidago altissima L. [🔉 so·li·da·go *]

nawłoć najwyższa
Solidago canadensis L. ssp. altissima (L.) Bolòs et Vigo [🔉 so·li·da·go ka·na·den·sis sub·spe·ci·es *] · Solidago canadensis L. var. scabra Torr. et A. Gray [🔉 so·li·da·go ka·na·den·sis va·ri·e·tas ska·bra]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Okrywa 3.0-4.5 mm długości, zewnętrzne listki z wyraźnie zaznaczonym grzbietem.

space

Włoski na spodniej stronie liści 0.2-0.8 mm długości, łodyga owłosiona aż do podstawy.

space

W mateczniku szeroko ujmowanej nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), tj. w Ameryce Północnej, występuje cały kompleks podobnych, drobnych gatunków.

space

W latach 90-tych XX w. pojawił się pogląd, że europejskie populacje należą do innego gatunku z kręgu nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), a mianowicie do heksaploidalnej (2n=54) nawłoci najwyższej (Solidago altissima). Pogląd ten się nie znalazł późniejszego potwierdzenia [71.7][9].

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Solidago altissima L. [🔉 so·li·da·go *]Solidago canadensis L. var. scabra Torr. et A. Gray [🔉 so·li·da·go ka·na·den·sis va·ri·e·tas ska·bra] · Solidago canadensis L. ssp. altissima (L.) Bolòs et Vigo [🔉 so·li·da·go ka·na·den·sis sub·spe·ci·es *](pl) nawłoć najwyższa
canadensis, -e (nazwa geograficzna, adj.)
kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 [71.7]
  • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 [86.7]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji