takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Solidago altissima L.

nawłoć najwyższa
Solidago canadensis L. var. scabra Torr. et A. Gray · Solidago canadensis L. ssp. altissima (L.) Bolòs et Vigo
na stronie — opis · uwagi

opis

Okrywa 3.0-4.5 mm długości, zewnętrzne listki z wyraźnie zaznaczonym grzbietem.

space

Włoski na spodniej stronie liści 0.2-0.8 mm długości, łodyga owłosiona aż do podstawy.

space

W mateczniku szeroko ujmowanej nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), tj. w Ameryce Północnej, występuje cały kompleks podobnych, drobnych gatunków.

space

W latach 90-tych XX w. pojawił się pogląd, że europejskie populacje należą do innego gatunku z kręgu nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), a mianowicie do heksaploidalnej (2n=54) nawłoci najwyższej (Solidago altissima). Pogląd ten się nie znalazł późniejszego potwierdzenia [71.7s121][9s492].