takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sonchus arvensis L. ssp. uliginosus (M. BIEB.) NYMAN

na stronie — znaleziska