takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· -, - [234]

Spartina anglica

spartyna angielska
Spartina ×townsendii s.l.

występowanie

Bylina. Dotąd nie stwierdzona w Polsce.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- - inwazyjny potencjalnie, nie notowany w Polsce ale jest na ministerialnej liście inwazyjnych lub jest zadomowiony w krajach sąsiednich; -; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: -]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 1330 (potencjalnie) — solniska nadmorskie (O.Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)