takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Spergula arvensis L. ssp. linicola (Bor.) Janchen

sporek polny lnowy
Spergula linicola Boreau · Spergula maxima Weihe ssp. linicola (Boreau) Dvorák

cechy charakterystyczne

poza tym patrz opis gatunku — sporek polny (Spergula arvensis)
Nasiona większe niż u typu, razem z obrzeżeniem 1.3-2.8mm długości, 1.0-2.5mm szerokości i 1.1-2.2mm grubości. Łupina nasienna drobno punktowana lub gładka.

space

Dawna roślina uprawiana na ubogich glebach (w Czechach i na Śląsku do początku XIX wieku, sporadycznie i w drugiej połowie XXw. [71.2]) jako roślina pastewna. Także chwast w uprawach lnu. Obecnie prawdopodobnie wymarła.