takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stachys discolor Benth.

Betonica nivea Steven · Stachys nivea Benth. not Labill.
na stronie — wymagania i uprawa