takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stachys monnieri (Gouan) P.W.Ball

Stachys densiflora
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska