Stellaria media siewka

rozwój gwiazdnicy pospolitej