Stellaria media siewka

rozwój gwiazdnicy pospolitej
na stronie — opis