atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Trifolium repens L. ssp. orbelicum (Velen.) Pawł.

Trifolum orbelicum Velen.

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Trifolium repens (koniczyna biała)kl 287
Zobacz też cechy gatunku: koniczyna biała (Trifolium repens).
Kielich 6 – 8-nerwowy (6 nerwów jest dostrzegalnych). Rurka kielicha tylko 1.5 – 2 mm długości; górne ząbki wyraźnie dłuższe (do 1.5×) od rurki, dolne ząbki ±równe rurce.

Listki odwrotnie jajowato-klinowate, 6 – 8 mm długości.

Główki kwiatowe na szypułach do 12 cm długich. Szypułki także górnych kwiatów krótsze od rurki kielicha lub równie długie, 1 – 2 mm, przez co kwiatostan dość zbity. Korona 2 – 2.5×dłuższa od kielicha.

Łodygi rozesłane ale słabo zakorzeniające się lub wcale, okryte długo zachowanymi resztkami przylistków.

występowanie

Piętro kosodrzewiny i halne w Karpatach. U nas w Tatrach.