takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Trifolium repens L. ssp. orbelicum (Velen.) Pawł.

Trifolum orbelicum Velen.

cechy charakterystyczne

Zobacz też cechy gatunku: koniczyna biała (Trifolium repens).
Kielich 6-8-nerwowy (6 nerwów jest dostrzegalnych). Rurka kielicha tylko 1.5-2mm długości; górne ząbki wyraźnie dłuższe (do 1.5×) od rurki, dolne ząbki ±równe rurce.

Listki odwrotnie jajowato-klinowate, 6-8mm długości.

Główki kwiatowe na szypułach do 12cm długich. Szypułki także górnych kwiatów krótsze od rurki kielicha lub równie długie, 1-2mm, przez co kwiatostan dość zbity. Korona 2-2.5×dłuższa od kielicha.

Łodygi rozesłane ale słabo zakorzeniające się lub wcale, okryte długo zachowanymi resztkami przylistków.

występowanie

Piętro kosodrzewiny i halne w Karpatach. U nas w Tatrach.