atlas-roslin.pl

Trisetum [🔉 tri·se·tum]

konietlica
  
↓nieplewki dolne na szczycie tępawe, z ością w dole z wydłużonymi szczeciniastymi włoskami
Trisetum fuscum (konietlica karpacka)
XL
Trisetum fuscum (konietlica karpacka)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Plewki górne na kilu z włoskami, czasem przechodzącymi w krótkie szczecinki
Trisetum fuscum (konietlica karpacka)
wystepowanie
syn. Trisetum fuscum · Trisetum fuscum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie plewki dolne na szczycie zaostrzone lub z dwoma ościstymi ząbkami, ich ości na całej długości z bardzo krótkimi włoskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Plewki górne na kilu tylko z krótkimi włoskami.
  
    
↓nienasada plewek dolnych z nielicznymi włoskami do 0.2 mm długości, ale oś kłoska z włoskami 1 – 1.8 mm długości
Trisetum sibiricum (konietlica syberyjska)
XL
Trisetum sibiricum (konietlica syberyjska)
XL
Trisetum sibiricum (konietlica syberyjska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Plewki dolne na grzbiecie z krótkimi włoskami ale wyraźnymi pod silnym powiększeniem.
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagno ...
Trisetum sibiricum (konietlica syberyjska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, wilgotne łąki.
    
    
↑nie nasada plewek dolnych z bardzo licznymi włoskami 0.3 – 0.6 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Plewki dolne jedynie w górnej części szorstkie od krótkich włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
    
      
↓niegałązki wiechy słabo szorstkie z uwagi na rozproszone włoski, często prawie gładkie
Trisetum alpestre (konietlica alpejska)
XL
Trisetum alpestre (konietlica alpejska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Źdźbła 15 – 40 cm wysokości, z 2 – 3 węzłami, najwyższy znajduje się w dolnej 1/3 źdźbła.
Trisetum alpestre (konietlica alpejska)
wystepowanie
syn. Trisetum alpestre · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie gałązki silnie szorstkie z uwagi na gęsto rozmieszczone włoski
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Źdźbła 30 – 80 cm wysokości, z 3 – 4 węzłami, najwyższy znajduje się ±w połowie źdźbła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnos ...
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
wystepowanie
syn. Trisetum flavescens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, pastwiska.