antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Valerianella rimosa Bastard

roszpunka bruzdkowana roszponka bruzdkowana
Valerianella rimosa (roszpunka bruzdkowana)
15.06.2008, skraj pola na glebie gipsowej, Wola Gagojska Górna (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Valerianella rimosa (roszpunka bruzdkowana)
Valerianella rimosa (roszpunka bruzdkowana)
Valerianella rimosa (roszpunka bruzdkowana)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Valerianella (roszpunka)kl 163
Valerianella rimosa (roszpunka bruzdkowana)
przekrój przez nasiona, tylko jedna komora płodna, pozostałe rozdęte
Rośliny wysokości (10)15-40(60) cm.

space

Owoc z silnie rozdętymi płonnymi komorami, są one większe od komory nasiennej; kształt owocu jajowato-kulisty.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko, brak na północnym-wschodzie; pola, zbocza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych