atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Larix laricina (Du Roi) K. Koch [🔉 la·riks la·ri·ci·na]

modrzew amerykański
Larix americana Michx.
Larix laricina (modrzew amerykański)
cv. Hartwig Pine; 17.07.2011 copyright © by Jacek Soboń
Larix laricina (modrzew amerykański)
cv. Hartwig Pine

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Larix laricina (modrzew amerykański)

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin