atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]

Larix ×eurolepis Henry [🔉 la·riks e͡u·ro·le·pis]

modrzew eurojapoński, modrzew pośredni
Larix decidua ssp. decidua × L. kaempferi · Larix ×marschalinsii Coaz
Larix Larix Larix LarixLarixmodrzew amerykański (Larix laricina)modrzew syberyjski (Larix sibirica)
wystepowanie
Larix decidua · modrzew europejski »2
Larix europaea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
Larix kaempferi · modrzew japoński
Larix japonica · Larix leptolepis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Larix ×eurolepis (modrzew eurojapoński)
09.2013, Platerów; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Larix ×eurolepis (modrzew eurojapoński)

występowanie

Mieszaniec modrzewia europejskiego (Larix decidua) i modrzewia japońskiego (Larix kaempferi), często uprawiany i w niektórych regionach kraju częstszy niż modrzew europejski (Larix decidua).