fot. 101112-5595_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce
12.11.2010, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski