fot. 110219-6726A — copyright © by Marek Snowarski
normalna3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kłoski
2010, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski