(zespół) Ass.Arctietum nemorosi R.Tx. 1950

zespół łopianu gajowego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

+ przechodzące ruderalne i leśne  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arctietum nemorosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Atropion belladonnae (zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)

+ przechodzące Ch. z niższych jednostek