(zespół) Ass.Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964

łozowisko subborealne

niskie zarośla wierzba rokita (Salix repens ssp. rosmarinifolia) i brzoza niska (Betula humilis)

Betulo-Salicetum repentis
18.07.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Betulo-Salicetum repentis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Betulo-Salicetum repentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Betulo-Salicetum repentis

Betula humilis (brzoza niska)
Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Betulo-Salicetum repentis — liczne gatunki z klasy Scheuchzerio-Cariceta nigrae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Betulo-Salicetum repentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

Betula humilis (brzoza niska)
Myrica gale (woskownica europejska)
Salix aurita (wierzba uszata)
Salix cinerea (wierzba szara)
Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Ribes nigrum (porzeczka czarna)
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
Lycopus europaeus (karbieniec pospolity)
Carex elongata (turzyca długokłosa)
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Trichocolea tomentella (rzęsienica kutnerowata [wątrobowiec])
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Betulo-Salicetum_repentis.htm"> Betulo-Salicetum repentis (łozowisko subborealne) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>