(zespół) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis Krieger 1937 ex Krotoska et Tobolewski 1978

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

+ ChAll.  

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]