(zespół) Ass.Spergulo-Corynephoretum (R.Tx. 1928) Libb. 1933

murawy szczotlichowe
Corynephoretum canescentis Klika 1931 · Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis (R.Tx. 1928) ex Czyżewska 1992
Spergulo vernalis-Corynephoretum

19.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spergulo-Corynephoretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spergulo-Corynephoretum

+ ChAll.  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spergulo-Corynephoretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]