(zespół) Ass.Spergulo-Corynephoretum (R.Tx. 1928) Libb. 1933

murawy szczotlichowe
Corynephoretum canescentis Klika 1931 · Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis (R.Tx. 1928) ex Czyżewska 1992
Spergulo vernalis-Corynephoretum
19.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Spergulo vernalis-Corynephoretum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spergulo-Corynephoretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spergulo-Corynephoretum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spergulo-Corynephoretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)