(związek) All.Radiolion linoidis (Rivas Goday 1961) Pietsch 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Radiolion linoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Radiolion linoidis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Radiolion linoidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea