(zespół) Ass.Spergulario-Illecebretum verticillati Sissingh 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spergulario-Illecebretum verticillati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spergulario-Illecebretum verticillati

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spergulario-Illecebretum verticillati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Radiolion linoidis

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea